Privātuma politika

Phytopresso SIA (“mēs”, “mēs” vai “mūsu”) pārvalda vietni www.phytopresso.eu (“Pakalpojums”). Saskaņā ar Eiropas VDAR, kas ir spēkā no 2018. gada 25. maija, šī lapa informē jūs par mūsu politikām attiecībā uz personas datu vākšanu, izmantošanu un izpaušanu, kad izmantojat mūsu Pakalpojumu, un ar šiem datiem saistītām izvēlēm. Mēs izmantojam jūsu datus, lai nodrošinātu un uzlabotu Pakalpojumu. Izmantojot Pakalpojumu, jūs piekrītat informācijas apkopošanai un izmantošanai saskaņā ar šo politiku. Ja vien šajā Privātuma politikā nav noteikts citādi, šajā Privātuma politikā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā mūsu Noteikumos un nosacījumos, kas pieejami vietnē www.phytopresso.eu.

Definīcijas

Personas dati.

Personas dati ir dati par dzīvu personu, kuru var identificēt pēc šiem datiem (vai no šīs un citas informācijas, kas ir mūsu rīcībā vai varētu nonākt mūsu rīcībā).

Lietojuma dati.

Lietošanas dati ir automātiski savākti dati, kas tiek ģenerēti, izmantojot Pakalpojumu vai no pašas Pakalpojuma infrastruktūras (piemēram, lapas apmeklējuma ilgums).

Sīkdatnes.

Sīkfaili ir nelieli datu gabali, kas tiek glabāti Lietotāja ierīcē. Datu pārzinis. Datu pārzinis ir persona, kas (viena vai kopīgi vai kopā ar citām personām) nosaka personas datu apstrādes mērķus un veidu, kādos tie tiek apstrādāti vai tiks apstrādāti. Šīs Privātuma politikas ietvaros mēs esam jūsu datu datu pārzinis.

Datu apstrādātājs (vai pakalpojumu sniedzējs).

Datu apstrādātājs (vai Pakalpojumu sniedzējs) ir jebkura persona (izņemot Datu pārziņa darbinieku), kas apstrādā datus Datu pārziņa vārdā. Mēs varam izmantot dažādu Pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, lai efektīvāk apstrādātu Jūsu datus.

Datu subjekts.

Datu subjekts ir jebkura dzīva fiziska persona, kas ir Personas datu subjekts.

Lietotājs.

Lietotājs ir fiziska persona, kas izmanto mūsu Pakalpojumu. Lietotājs atbilst Datu subjektam, kurš ir Personas datu subjekts.

Informācijas vākšana un izmantošana

Mēs apkopojam dažādu veidu informāciju dažādiem mērķiem, lai sniegtu un uzlabotu jums mūsu Pakalpojumu.

Savākto datu veidi. Personas dati. 

Izmantojot mūsu Pakalpojumu, mēs varam lūgt jūs sniegt mums noteiktu personu identificējošu informāciju, ko var izmantot, lai sazinātos ar jums vai identificētu jūs (“Personas dati”). Personu identificējošā informācija var ietvert, bet ne tikai: · Epasta adrese · Vārds un uzvārds · Telefona numurs · Adrese, štats, province, pasta indekss, pilsēta

Sīkfaili un lietošanas dati

Ja esat izvēlējies saņemt biļetenus no mums, mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai sazinātos ar jums, lai nosūtītu informatīvos izdevumus, mārketinga vai reklāmas materiālus un citu informāciju, kas jūs varētu interesēt. Jūs varat atteikties no jebkura vai visu šo paziņojumu saņemšanas, izmantojot abonēšanas atcelšanas saiti vai norādījumus, kas sniegti jebkurā mūsu nosūtītajā e-pastā, vai sazinoties ar mums.

Lietojuma dati.

Mēs varam arī apkopot informāciju par to, kā tiek piekļūts Pakalpojumam un kā tas tiek izmantots (“Lietošanas dati”). Šie lietošanas dati var ietvert tādu informāciju kā jūsu datora interneta protokola adrese (piemēram, IP adrese), pārlūkprogrammas veids, pārlūkprogrammas versija, mūsu apmeklētās mūsu pakalpojuma lapas, jūsu apmeklējuma laiks un datums, šajās lapās pavadītais laiks, unikālais ierīces identifikatori un citi diagnostikas dati.

Izsekošanas sīkfailu dati

Mēs izmantojam sīkfailus un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas, lai izsekotu darbībām mūsu Pakalpojumā un saglabātu noteiktu informāciju. Sīkfaili ir faili ar nelielu datu apjomu, kas var ietvert anonīmu unikālo identifikatoru. Sīkfaili tiek nosūtīti uz jūsu pārlūkprogrammu no vietnes un saglabāti jūsu ierīcē. Izmantotās izsekošanas tehnoloģijas ir arī bākas, atzīmes un skripti, lai apkopotu un izsekotu informāciju un uzlabotu un analizētu mūsu pakalpojumu. Jūs varat norādīt pārlūkprogrammai atteikt visus sīkfailus vai norādīt, kad sīkfails tiek nosūtīts. Tomēr, ja nepieņemat sīkfailus, iespējams, nevarēsit izmantot dažas mūsu Pakalpojuma daļas. Mūsu izmantoto sīkfailu piemēri: · Sesijas sīkfaili. Mēs izmantojam sesijas sīkfailus, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu. · Preferences sīkfaili. Mēs izmantojam preferenču sīkfailus, lai atcerētos jūsu preferences un dažādus iestatījumus. · Drošības sīkfaili. Mēs izmantojam drošības sīkfailus drošības nolūkos. · Datu izmantošana Phytopresso izmanto savāktos datus dažādiem mērķiem: · Lai nodrošinātu un uzturētu mūsu Pakalpojumu · Lai informētu jūs par izmaiņām mūsu Pakalpojumā · Lai ļautu jums piedalīties mūsu Pakalpojuma interaktīvajās funkcijās, kad izvēlaties to darīt · Lai nodrošinātu klientu atbalstu · Apkopot analīzi vai vērtīgu informāciju, lai mēs varētu uzlabot savu Pakalpojumu · Lai uzraudzītu mūsu Pakalpojuma lietošanu · Lai atklātu, novērstu un risinātu tehniskas problēmas · Lai sniegtu jums jaunumus, īpašos piedāvājumus un vispārīgu informāciju par citām mūsu piedāvātajām precēm, pakalpojumiem un pasākumiem, kas ir līdzīgi tiem, kurus jūs jau esat iegādājies vai par kuriem interesējies, ja vien neesat izvēlējies šādu informāciju nesaņemt

Datu saglabāšana

Phytopresso saglabās jūsu Personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šajā Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem. Mēs saglabāsim un izmantosim jūsu Personas datus, ciktāl tas ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības (piemēram, ja mums ir jāsaglabā jūsu dati, lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus), atrisinātu strīdus un īstenotu mūsu juridiskos līgumus un politikas. Mēs arī saglabāsim Lietošanas datus iekšējās analīzes nolūkos. Lietošanas dati parasti tiek glabāti īsāku laiku, izņemot gadījumus, kad šie dati tiek izmantoti, lai stiprinātu drošību vai uzlabotu mūsu Pakalpojuma funkcionalitāti, vai arī mums ir juridisks pienākums saglabāt šos datus ilgāku laika periodu. Datu pārsūtīšana Jūsu informācija, tostarp personas dati, var tikt pārsūtīta uz datoriem, kas atrodas ārpus jūsu štata, provinces, valsts vai citas valsts jurisdikcijas, kur datu aizsardzības likumi var atšķirties no jūsu jurisdikcijas. Jūsu piekrišana šai Privātuma politikai, kam seko šādas informācijas iesniegšana, apliecina jūsu piekrišanu šai pārsūtīšanai. Phytopresso veiks visas saprātīgi nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka jūsu dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo Privātuma politiku, un jūsu personas dati netiks pārsūtīti uz organizāciju vai valsti, ja vien netiks veiktas atbilstošas kontroles, tostarp jūsu datu drošība. datus un citu personisko informāciju.

Datu izpaušana Juridiskās prasības

Phytopresso var izpaust jūsu Personas datus, godprātīgi ticot, ka šāda darbība ir nepieciešama, lai:

· Lai izpildītu juridisku pienākumu

· Aizsargāt un aizstāvēt SIA Vitabiotics tiesības vai īpašumu

· Lai novērstu vai izmeklētu iespējamos pārkāpumus saistībā ar Pakalpojumu

· Lai aizsargātu Pakalpojuma lietotāju vai sabiedrības personīgo drošību

· Lai aizsargātu pret juridisko atbildību Datu drošība Jūsu datu drošība mums ir svarīga, taču atcerieties, ka neviena pārraides metode internetā vai elektroniskās uzglabāšanas metode nav 100% droša. Lai gan mēs cenšamies izmantot komerciāli pieņemamus līdzekļus, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt to absolūtu drošību. Papildu drošības apsvērumu dēļ, lūdzu, esiet drošs, ka pēc darījuma pabeigšanas jūsu kredītkartes informācija netiks saglabāta mūsu datubāzē, kā arī citi jūsu personas dati.

Jūsu tiesības

Phytopresso mērķis ir veikt saprātīgas darbības, lai ļautu jums labot, grozīt, dzēst vai ierobežot savu Personas datu izmantošanu. Kad vien iespējams, varat atjaunināt savus personas datus tieši sava konta iestatījumu sadaļā. Ja nevarat mainīt savus Personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas. Ja vēlaties būt informēts par to, kādi personas dati mums ir par jums, un ja vēlaties, lai tie tiktu noņemti no mūsu sistēmām, lūdzu, sazinieties ar mums. Noteiktos apstākļos jums ir tiesības: Lai piekļūtu mūsu rīcībā esošajiem personas datiem par jums un saņemtu to kopiju Lai labotu visus par jums glabātos neprecīzos personas datus Pieprasīt par jums glabāto Personas datu dzēšanu Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs lūgsim jūs apstiprināt savu identitāti, pirms atbildēsim uz šādiem pieprasījumiem.

Pakalpojumu sniedzēji. Pārskats.

Mēs varam nodarbināt trešās puses uzņēmumus un personas, lai atvieglotu mūsu Pakalpojumu (“Pakalpojumu sniedzēji”), sniegtu Pakalpojumu mūsu vārdā, sniegtu ar Pakalpojumu saistītus pakalpojumus vai palīdzētu mums analizēt, kā mūsu Pakalpojums tiek izmantots. Šīm trešajām personām ir piekļuve jūsu personas datiem tikai, lai mūsu vārdā veiktu šos uzdevumus, un tām ir pienākums tos neizpaust un neizmantot citiem mērķiem.

Analītika.

Mēs varam izmantot trešo pušu pakalpojumu sniedzējus, lai uzraudzītu un analizētu mūsu Pakalpojuma lietošanu. Google Analytics Google Analytics ir Google piedāvātais tīmekļa analīzes pakalpojums, kas izseko vietnes trafiku un ziņo par to. Google izmanto savāktos datus, lai izsekotu un uzraudzītu mūsu Pakalpojuma lietošanu. Šie dati tiek kopīgoti ar citiem Google pakalpojumiem. Google var izmantot savāktos datus, lai kontekstualizētu un personalizētu sava reklamēšanas tīkla reklāmas. Jūs varat atteikties no tā, lai jūsu darbības Pakalpojumā būtu pieejamas Google Analytics, instalējot Google Analytics atteikšanās papildinājumu. The papildinājums neļauj Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js un dc.js) koplietot informāciju ar Google Analytics par apmeklējumu aktivitātēm. Lai iegūtu plašāku informāciju par Google konfidencialitātes praksi, lūdzu, apmeklējiet Google konfidencialitātes noteikumu tīmekļa lapu:

www.google.com/intl/lv/policies/privacy/

Akārtotais mārketings

Phytopresso izmanto atkārtotā mārketinga pakalpojumus, lai trešo pušu vietnēs reklamētu jūs pēc tam, kad esat apmeklējis mūsu pakalpojumu. Mēs un mūsu trešo pušu piegādātāji izmantojam sīkfailus, lai informētu, optimizētu un rādītu reklāmas, pamatojoties uz jūsu iepriekšējiem mūsu pakalpojuma apmeklējumiem. Google AdWords Google AdWords atkārtotā mārketinga pakalpojumu nodrošina Google Inc. Varat atteikties no Google Analytics reklāmas tīkla reklāmām un pielāgot Google reklāmas tīkla reklāmas, apmeklējot Google reklāmu iestatījumu lapu:

www.google.com/settings/ads

Google arī iesaka instalēt Google Analytics atteikšanās pārlūkprogrammas papildinājums —

tools.google.com/dlpage/gaoptout 

jūsu tīmekļa pārlūkprogrammai. Google Analytics Opt-out Browser Add-on nodrošina apmeklētājiem iespēju neļaut Google Analytics apkopot un izmantot viņu datus. Lai iegūtu papildinformāciju par Google konfidencialitātes praksi, lūdzu, apmeklējiet Google konfidencialitātes noteikumu tīmekļa lapu:

www.google.com/intl/lv/policies/privacy

Facebook Facebook atkārtotā mārketinga pakalpojumu nodrošina Facebook Inc. Varat uzzināt vairāk par Facebook reklamēšanu, kas balstīta uz interesēm, apmeklējot vietni www.facebook.com/help/164968693837950. Lai atteiktos no Facebook interešu reklāmām, izpildiet šos Facebook norādījumus: www.facebook.com/help/568137493302217 Facebook ievēro Digitālās reklāmas alianses izveidotos tiešsaistes biheiviorālās reklāmas pašregulācijas principus. Varat arī atteikties no Facebook un citiem iesaistītajiem uzņēmumiem, izmantojot Digitālās reklāmas aliansi ASV www.aboutads.info/choices, Kanādas digitālās reklāmas aliansi Kanādā http://youradchoices.ca/ vai Eiropas interaktīvo digitālo reklāmu. Alianse Eiropā http://www.youronlinechoices.eu/ vai atteikties, izmantojot mobilās ierīces iestatījumus. Lai iegūtu papildinformāciju par Facebook privātuma praksi, lūdzu, apmeklējiet Facebook datu politiku: www.facebook.com/privacy/explanation Maksājumi Mēs varam nodrošināt maksas produktus un/vai pakalpojumus Pakalpojuma ietvaros. Tādā gadījumā maksājumu apstrādei izmantojam trešo pušu pakalpojumus (piemēram, maksājumu apstrādātājus). Mēs neuzglabāsim un neiekasēsim jūsu maksājumu kartes datus. Šī informācija tiek sniegta tieši mūsu trešo pušu maksājumu apstrādātājiem, kuru personas datu izmantošanu regulē viņu konfidencialitātes politika. Šie maksājumu apstrādātāji ievēro PCI-DSS noteiktos standartus, kurus pārvalda PCI drošības standartu padome, kas ir tādu zīmolu kā Visa, Mastercard, American Express un Discover kopīgs darbs. PCI-DSS prasības palīdz nodrošināt drošu maksājumu informācijas apstrādi. Maksājumu apstrādātāji, ar kuriem mēs strādājam, ir:

Stripe. Viņu privātuma politiku var apskatīt vietnē Stripe Saites uz citām vietnēm. Mūsu Pakalpojums var saturēt saites uz citām vietnēm, kuras mēs nepārvaldām. Ja noklikšķināsit uz trešās puses saites, jūs tiksit novirzīts uz šīs trešās puses vietni. Mēs ļoti iesakām pārskatīt katras apmeklētās vietnes konfidencialitātes politiku. Mēs nekontrolējam un neuzņemamies atbildību par trešo pušu vietņu vai pakalpojumu saturu, privātuma politikām vai praksi. Bērnu privātums Mūsu pakalpojums neattiecas uz personām, kas jaunākas par 18 gadiem (“Bērni”). Mēs apzināti neievācam personu identificējošu informāciju no personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Ja esat vecāks vai aizbildnis un apzināties, ka Jūsu Bērni mums ir snieguši Personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums. Ja mēs uzzinām, ka esam apkopojuši personas datus no bērniem, nepārbaudot vecāku piekrišanu, mēs veicam pasākumus, lai noņemtu šo informāciju no mūsu serveriem. Izmaiņas šajā Privātuma politikā Mēs laiku pa laikam varam atjaunināt savu Privātuma politiku. Mēs jūs informēsim par jebkurām izmaiņām, šajā lapā ievietojot jauno Privātuma politiku. Mēs jūs informēsim pa e-pastu un/vai pamanāmu paziņojumu mūsu Pakalpojumā pirms izmaiņu stāšanās spēkā un atjaunināsim “stāšanās spēkā datumu” šīs konfidencialitātes politikas augšdaļā. Jums ir ieteicams periodiski pārskatīt šo Privātuma politiku, lai konstatētu jebkādas izmaiņas. Izmaiņas šajā Privātuma politikā stājas spēkā, kad tās tiek publicētas šajā lapā

Sazinies ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi par šo Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu – sekojiet saitei: Sīkdatņu politika Phytopresso sīkdatņu izmantošana. Sīkfails ir neliels teksta fails, kas satur informāciju, kas var tikt pārsūtīta starp jūsu pārlūkprogrammu (piemēram, Internet Explorer, Chrome, Firefox vai Safari) un datoru, kurā darbojas vietne (parasti vietne, kas iestatīja sīkfailu). Tas ir tikai vienkārša teksta fails, nesatur nekādu kodu un neko nevar darīt. Lielākā daļa vietņu tās iestata, un daudzas bez tām nevar pareizi darboties. Parasti tajos ir tikai identifikators, lai serveris zinātu, ka tas jau ir redzējis šo apmeklētāju. Tas nozīmē, ka, piemēram, kāds var pieteikties vietnē un palikt pieteicies, var iestatīt savas preferences vai arī viņam atkārtoti netiek rādīta viena un tā pati informācija. Ja vietne neizmanto sīkfailus, katru reizi, pārejot uz citu lapu, jūs uzskatītu, ka esat jauns lietotājs. Lai uzzinātu vairāk par sīkfailiem un to mērķi, lasiet vairāk vietnē www.allaboutcookies.org Kādus sīkfailu veidus mēs izmantojam?

1. kategorija — noteikti nepieciešamie sīkfaili. Šīs sīkdatnes ir būtiskas, lai jūs varētu pārlūkot mūsu vietni un izmantot to funkcijas. Bez šiem sīkfailiem nevar nodrošināt tādus pakalpojumus kā iepirkumu grozi.

2. kategorija — veiktspējas sīkfaili. Šīs sīkdatnes apkopo informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni, piemēram, kuras lapas apmeklējat visvairāk. Šie dati var tikt izmantoti, lai palīdzētu optimizēt mūsu vietni un atvieglotu navigāciju. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas arī, lai informētu filiāles, ja esat nonācis mūsu tīmekļa vietnē no filiāles un vai jūsu apmeklējuma rezultātā tika izmantots vai nopirkts produkts vai pakalpojums no mums, tostarp informācija par iegādāto produktu vai pakalpojumu. Šīs sīkdatnes neapkopo informāciju, kas jūs identificē. Visa informācija, ko šīs sīkdatnes apkopo, tiek apkopota un tāpēc ir anonīma.

3. kategorija — funkcionalitātes sīkfaili. Šīs sīkdatnes ļauj mūsu vietnēm atcerēties jūsu veiktās izvēles pārlūkošanas laikā. Piemēram, mēs varam saglabāt jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu sīkfailā, lai nodrošinātu, ka mēs jums parādīsim mūsu vietni, kas ir lokalizēta jūsu reģionā. Mēs varam arī atcerēties preferences, piemēram, teksta lielumu, fontus un citus pielāgojamus vietnes elementus. Tos var arī izmantot, lai izsekotu, kuri piedāvātie produkti vai videoklipi ir skatīti, lai izvairītos no atkārtošanās. Šo sīkfailu apkopotā informācija jūs personīgi neidentificēs, un tās nevar izsekot jūsu pārlūkošanas darbībām vietnēs, kas nav saistītas ar Vitabiotics. Kādi iestatījumi ir nepieciešami sīkfailiem? Lai pārlūkotu Phytopresso vietni, ieteicams atstāt ieslēgtus sīkfailus vietnē www.phytopresso.eu . Jūs varat kontrolēt savus sīkfailu iestatījumus savas pārlūkprogrammas sīkfailu kontroles iestatījumos. Šeit varat uzzināt, kā mainīt lielāko daļu populāro pārlūkprogrammu iestatījumu. Ņemiet vērā, ka varat zaudēt dažas funkcijas vietnēs, kurām to darāt.